Kontakt

Kontakt
Haderslev Roklub
Klosteret 33
6100 Haderslev


Formand:
Povl Maier
21 78 57 08
 
Indkalder og leder bestyrelsesmøder. Modtager og fordeler post til klubben.  Pressekontakt, annoncering. Organiserer klubbens repræsentation andre steder. Ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling.
 
Sekretær:
Erik Enné
41 28 35 55
 
Udsender dagsorden til og skriver referat fra bestyrelsesmøder. Indkalder og indsamler ansøgninger om vinterroningstilladelse, forelægger dem til
beslutning i bestyrelsen. Styrer klubbens rullende årsplan.

Kasserer:
Merete Fyhn Davidsen Dypping
29 93 07 61 

Fører klubbens regnskab jf. lovene. Opkræver kontingent. Sørger for betaling af klubbens regninger. Fører klubbens medlemsregister. Registrering til og tilskud fra kommunen. Adminstrerer forsikringsforhold. Opdatering af relevante blanketter. Ind- og udmeldelse af klubben.


Bestyrelsesmedlemmer:
 
Hans Jørgen Kejser
24 79 55 01
 
Lars Møller
74 52 96 97
 
Jonna Tækker Schultz
27 88 50 75
 
Ejvind Bomme
23 28 38 99

Web-redaktører:
Karin Henriksen / Mogens Søberg
23 33 88 17         20 32 32 37Lån af klublokaler:
Jonna Tækker Schultz
27 88 50 75
 
Bemærk kun til klubbens medlemmer! Kontrakter om udlån af klublokalet. Alle deltager i kontrol efter udlejning, efter aftale.
 
Lån af hytten:
Povl Maier (21 78 57 08) eller
Ejvind Bomme (23 28 38 99)


Her bor vi

 


Comments