Kontakt

Kontakt

Haderslev Roklub

Klosteret 33

6100 Haderslev

Formand:

Povl Maier

21 78 57 08

Email: formand@haderslevroklub.dk

Indkalder og leder bestyrelsesmøder. Modtager og fordeler post til klubben. Pressekontakt, annoncering. Organiserer klubbens repræsentation andre steder. Ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling.

Sekretær:

Vakant


Udsender dagsorden til og skriver referat fra bestyrelsesmøder. Indkalder og indsamler ansøgninger om vinterroningstilladelse, forelægger dem til beslutning i bestyrelsen. Styrer klubbens rullende årsplan.

Kasserer:

Merete Fyhn Davidsen Dypping

29 93 07 61

meretefyhn@mail.dk

Fører klubbens regnskab jf. lovene. Opkræver kontingent. Sørger for betaling af klubbens regninger. Fører klubbens medlemsregister. Registrering til og tilskud fra kommunen. Adminstrerer forsikringsforhold. Opdatering af relevante blanketter. Ind- og udmeldelse af klubben.

CVR nr.: 50 70 25 10

Bank: AL reg.nr. 5386 konto 0000407310

Bestyrelsesmedlemmer:


Bjarne Larsen

61 28 99 02


Jonna Tækker Schultz

27 88 50 75


Birthe Mølgaard

24 81 95 37


Sven Christensen

20 83 68 11


Web-redaktør:

Mogens Søberg

20 32 32 37

web_redaktoer@haderslevroklub.dk


Bådforvalter:

Ove Weiss

forvalter@haderslevroklub.dk


Lån af klublokaler:

Jonna Tækker Schultz

27 88 50 75

Bemærk kun til klubbens medlemmer! Kontrakter om udlån af klublokalet. Alle deltager i kontrol efter udlejning, efter aftale.

Lån af hytten i Årøsund:

Povl Maier (21 78 57 08)
Mogens Søberg (20 32 32 37)