Kontakt

Kontakt

Haderslev Roklub

Klosteret 33

6100 Haderslev

Formand:

Povl Maier

21 78 57 08

Email: formand@haderslevroklub.dk

Indkalder og leder bestyrelsesmøder. Modtager og fordeler post til klubben. Pressekontakt, annoncering. Organiserer klubbens repræsentation andre steder. Ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling.

Sekretær:

Hans Jørgen Kejser

24 79 55 01

Udsender dagsorden til og skriver referat fra bestyrelsesmøder. Indkalder og indsamler ansøgninger om vinterroningstilladelse, forelægger dem til beslutning i bestyrelsen. Styrer klubbens rullende årsplan.

Kasserer:

Merete Fyhn Davidsen Dypping

29 93 07 61

meretefyhn@mail.dk

Fører klubbens regnskab jf. lovene. Opkræver kontingent. Sørger for betaling af klubbens regninger. Fører klubbens medlemsregister. Registrering til og tilskud fra kommunen. Adminstrerer forsikringsforhold. Opdatering af relevante blanketter. Ind- og udmeldelse af klubben.

CVR nr.: 50 70 25 10

Bank: AL reg.nr. 5386 konto 0000407310

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans Jørgen Kejser

24 79 55 01


Bjarne Larsen

61 28 99 02


Jonna Tækker Schultz

27 88 50 75


Birthe Mølgaard

24 81 95 37


Sven Christensen

20 83 68 11


Web-redaktør:

Mogens Søberg

20 32 32 37

web_redaktoer@haderslevroklub.dk


Bådforvalter:

Ove Wiess

forvalter@haderslevroklub.dk


Lån af klublokaler:

Jonna Tækker Schultz

27 88 50 75

Bemærk kun til klubbens medlemmer! Kontrakter om udlån af klublokalet. Alle deltager i kontrol efter udlejning, efter aftale.

Lån af hytten:

Povl Maier (21 78 57 08) eller

Ejvind Bomme (23 28 38 99)