Kontakt

Kontakt

Haderslev Roklub

Klosteret 33

6100 Haderslev

Formand:

Sven Christensen 20 83 68 11

Email: formand@haderslevroklub.dk

Indkalder og leder bestyrelsesmøder. Modtager og fordeler post til klubben. Pressekontakt, annoncering. Organiserer klubbens repræsentation andre steder. Ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling.


Sekretær:

Birthe Mølgaard 24 81 95 37

Udsender dagsorden til og skriver referat fra bestyrelsesmøder. Indkalder og indsamler ansøgninger om vinterroningstilladelse, forelægger dem til beslutning i bestyrelsen. Styrer klubbens rullende årsplan.


Kasserer:

Merete Fyhn Davidsen Dypping 29 93 07 61

meretefyhn@mail.dk

Fører klubbens regnskab jf. lovene. Opkræver kontingent. Sørger for betaling af klubbens regninger. Fører klubbens medlemsregister. Registrering til og tilskud fra kommunen. Adminstrerer forsikringsforhold. Opdatering af relevante blanketter. Ind- og udmeldelse af klubben.

CVR nr.: 50 70 25 10

Bank: AL reg.nr. 5386 konto 0000407310

Bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Larsen 61 28 99 02

Jonna Tækker Schultz 27 88 50 75

Tim Kendon 21 36 44 77

Vilhelm Lind 20 26 80 98


Web-redaktør:

Ove Holm 24 45 66 09

web_redaktoer@haderslevroklub.dk


Bådforvalter:

Ove Weiss 26 84 04 47

forvalter@haderslevroklub.dk


Lån af klublokaler:

Jonna Tækker Schultz 27 88 50 75

Bemærk kun til klubbens medlemmer! Kontrakter om udlån af klublokalet. Alle deltager i kontrol efter udlejning, efter aftale.

Lån af hytten i Årøsund:

Povl Maier 21 78 57 08
Mogens Søberg 20 32 32 37