Rotider

*Oldboys Roning

Fra det år de fylder 27 hører mandlige roere iflg. DFfR?s kriterier til blandt old boys.

I Haderslev Roklub er vi en rimelig stor flok old boy'ser - vel en 20 stykker fordelt mellem 40 - 76 år der ror regelmæssigt.

Vi mødes uden aftale indbyrdes hver tirsdag og torsdag kl. 17.00 Ud fra de fremmødtes antal og evner sætter vi hold, så alle kommer ud at ro. Fordelingen i bådene foregår normalt ved lodtrækning, men da ikke alle kan ro alle bådtyper, bliver der inden lodtrækningen taget hensyn til det.

Vi ror normalt i inriggere, gigbåde, scullere og kajakker og turen går normalt altid til Damende.

De der ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet mødes desuden hver mandag kl. 9.00, hvor proceduren er den samme som ved aftenroningen.

Skulle der dukke nogle damer eller unge roere op på de angivne tidspunkter, så er de velkomne.

Hovedprincippet er, at alle der møde op er velkomne og kommer ud at ro. Til gengæld må man så være indstillet på at ro med hvem som helst.

Hvis du endnu ikke kan ro, så er du velkommen til at møde op mandag kl. 9.00. Så træffer vi en aftale om, hvornår vi kan lære dig det og fortæller dig, hvad det koster og ellers indebærer at være medlem af klubben. Tjek også opslagstavlen i klubben.

Ejvind Bomme

**Åben roning

Man bliver enige om at sætte hold og fordele de fremmødte i relevante både, som både kan være in- og outriggere, afhængigt af de fremmødtes evner og lyster. Princippet er at alle videst muligt kommer ud at ro. Så må man evt. gå på kompromis med egne ønsker. Det præciseres, hvem der er styrmand i båden. Denne skrives ind på etter-pladsen.

Roning 2019

Åbenroning 2019