Rotider

**Åben roning

Man bliver enige om at sætte hold og fordele de fremmødte i relevante både, som både kan være in- og outriggere, afhængigt af de fremmødtes evner og lyster. Princippet er at alle videst muligt kommer ud at ro. Så må man evt. gå på kompromis med egne ønsker. Det præciseres, hvem der er styrmand i båden. Denne skrives ind på etter-pladsen.


Åbenroning 2019