Kontakt

Kontakt

Haderslev Roklub

Klosteret 33

6100 Haderslev

Formand:

Sven Christensen 20 83 68 11

Email: formand@haderslevroklub.dk

Indkalder og leder bestyrelsesmøder. Modtager og fordeler post til klubben. Pressekontakt, annoncering. Organiserer klubbens repræsentation andre steder. Ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling.

Sekretær:

Birthe Mølgaard 24 81 95 37

Udsender dagsorden til og skriver referat fra bestyrelsesmøder.

Kasserer:

Merete Fyhn Davidsen Dypping 29 93 07 61

meretefyhn@mail.dk

Fører klubbens regnskab jf. lovene. Opkræver kontingent. Sørger for betaling af klubbens regninger. Fører klubbens medlemsregister. Registrering til og tilskud fra kommunen. Adminstrerer forsikringsforhold. Opdatering af relevante blanketter. Ind- og udmeldelse af klubben.

CVR nr.: 50 70 25 10

Bank: AL reg.nr. 5386 konto 0000407310

Bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Larsen 61 28 99 02

Jonna Tækker Schultz 27 88 50 75

Tim Kendon 21 36 44 77

Vilhelm Lind 20 26 80 98

Rochef:

Sven Christensen 20 83 68 11

Kontaktperson for klubbens roaktiviteter samt koordinerer og formidler roaktiviteter.

Medvirker til medlemmernes udvikling af egne rokompetencer, f.eks. ved at tilrettelægge instruktion og gøre opmærksom på kurser fra DFfR, samt medvirker til at klubben har et bredt rotilbud, som honorerer medlemmernes ønsker og kompetencer

Web-redaktør:

Ove Holm 24 45 66 09 web_redaktoer@haderslevroklub.dk

Bådforvalter:

Ove Weiss 26 84 04 47 forvalter@haderslevroklub.dk

Lån af klublokaler:

Jonna Tækker Schultz 27 88 50 75

Bemærk kun til klubbens medlemmer! Kontrakter om udlån af klublokalet. Alle deltager i kontrol efter udlejning, efter aftale.

Lån af hytten i Årøsund:

Povl Maier 21 78 57 08
Mogens Søberg 20 32 32 37